Deprecated: mysql_connect() [function.mysql-connect0]: The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/web/other/biologicalchemistry/framework/class.database.php on line 61
Projekt Spolupráce na přípravě společného vzdělávacího programu Biologická chemie - Základní údaje o projektu

 

 

Základní údaje o projektu

Název projektu: Spolupráce na přípravě společného vzdělávacího programu Biologická chemie
Operační program: Cíl Evropská územní spolupráce Rakousko - Česká republika 2007 - 2013
Žadatel: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Partner: Univerzita Johannese Keplera v Linci
Zahájení projektu: 1. 10. 2008
Ukončení projektu: 31. 12. 2011

Výchozí situace projektu

Příhraniční oblast jižní Čechy a Horní Rakousko je charakteristická nízkou úrovní společných aktivit v oblasti přírodních věd. Pro zlepšení této situace byl vytvořen a v akademickém roce 2007/2008 zahájen přeshraniční bakalářský studijní obor „Biologická chemie.“ Pro dosažení plného efektu tohoto kroku je nutné navázat odpovídajícím magisterským programem.

Aktivity projektu jsou založeny na komplementárním know-how, které bylo získáno oběma partnery: v biologii v jižních Čechách, v chemii v Horním Rakousku. Společnými silami budou tyto zkušenosti využity pro zavedení studijních programů v experimentálních přírodních vědách, jež budou  konkurenceschopné na mezinárodní úrovni. Tato spolupráce je reakcí na vzrůstající poptávku po kvalifikované pracovní síle v regionu v odborných klíčových oblastech technologického rozvoje jednadvacátého století.

Obsah projektu

Obsahem projektu je kompletní příprava a zahájení pilotní výuky navazujícího magisterského studia „Biologická chemie“.  Pro tento účel byla zřízena  česko-rakouská programová komise, jež koordinuje realizaci projektu. Vytvořený studijní plán ve formě žádosti o akreditaci předložíme příslušným orgánům.  V České republice akreditaci schvaluje Akreditační komise ČR.  V Rakousku o ní rozhoduje Akademický senát Univerzity Johanna Keplera v Linci. Posléze studijní plán rozpracujeme do časových osnov a detailních zdrojových plánů a připravíme jednotlivé předměty i zázemí pro výuku. Schválení příslušnými orgány na obou stranách hranice je předpokladem pro zahájení pilotní výuky v akademickém roce 2010/2011, která bude probíhat 3 semestry. Projekt uzavřeme vyhodnocením výuky a případnou úpravu studijního oboru v mezích akreditace.

Cíle projektu

Cílem projektu je přispět k sociálně-ekonomickému vývoji a reálné konvergenci prostřednictvím přeshraniční spolupráce v oblasti pokročilého společného studijního programu zaměřeného na přírodní vědy.

Specifické cíle:

 1. zintenzivnění a prohloubení spolupráce v oblasti vysokoškolského  vzdělávání formou společného studijního oboru “Biologická Chemie” v anglickém jazyce
 2. zabezpečení základních personálních a materiálních zdrojů pro společný rozvoj partnerů zaměřený na vzdělávání v oblasti experimentálních přírodních věd
 3. implementace kurikula a realizace navazující pilotní výuky programu.

Cílové skupiny:

 1. talentovaní studenti a absolventi středních a vyšších škol z přeshraniční oblasti jižních Čech/Horního Rakouska
 2. absolventi bakalářského studia obou partnerských a sousedních univerzit
 3. akademičtí pracovníci obou partnerských univerzit
 4. zaměstnavatelé v cílové příhraniční oblasti obou zemí.

Výstupy projektu

Vedle primárních výsledků, vysoce vzdělaných odborníků v oblasti chemie v přeshraničním regionu, tento společný projekt pozitivně ovlivní akademickou spolupráci obecně a přispěje ke zlepšení přeshraničního partnerství na institucionální i osobní úrovni.
V rámci projektu dosáhneme těchto výstupů:

 1. společný návrh studijního programu
 2. získání akreditace v České republice
 3. uznání  Akademického senátu Univerzity Johanna Keplera v Rakousku (analogie akreditace v ČR)
 4. vytvořený společný plán zdrojů
 5. společné zavedení studijního programu
 6. realizace pilotní výuky (10-20 studentů v první ročníku 2010/11)

Finanční rámec projektu

Celkové náklady: 593 100,- EUR
Dotace z Evropského fondu pro regionální rozvoj: 415 860,- EUR
Dotace ze státního rozpočtu: 12 000,- EUR
Spolufinancování žadatele a partnera: 165 240,- EUR

© 2011 – Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích - Přírodovědecká fakulta - Ústav chemie a biochemie

Studijní program byl vytvořen a výuka zahájena s podporou projektu „Spolupráce na přípravě společného vzdělávacího programu Biologická chemie“ v rámci Operačního programu Cíl Evropská územní spolupráce Rakousko – Česká republika 2007–2013. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj.